Ban lãnh đạo
 • Phan Sỹ Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984980205
 • Võ Thị Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0869607479