Thông tin chi tiết:
Phan Sỹ Châu
Hiệu trưởng Phan Sỹ Châu
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Địa chỉ
Điện thoại 0984980205
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều