Sunday, 24/02/2019 - 00:28|
Trường Trung Học Phổ Thông Hồng Lam Xin Kính Chào
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Chủ tịch công đoàn Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0975900897
Email nguyenquynhgiang84@gmail.com
Mạng xã hội