Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bình
Bí thu đoàn trường Trần Thị Bình
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0977448955
Email tranthibinh.honglam@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều