Thông tin chi tiết:
Lương Quang Trung
Tổ trưởng tổ Sinh - Thể Lương Quang Trung
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0945025688
Email luongquangtrung06@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều