Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Tâm	 Nguyễn Thành Tâm
Tổ tưởng chuyên môn tổ Toán - Tin Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thành Tâm
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912517304
Email ngtam1910@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều