Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Tâm	 Nguyễn Thành Tâm
Tổ tưởng chuyên môn tổ Toán - Tin Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thành Tâm
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912517304
Email ngtam1910@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều