Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Đỉnh
Tổ trưởng chuyên môn Tổ Hóa - Lý Nguyễn Thị Đỉnh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0978665537
Email ngoctradinh@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều